Monday, December 19, 2005

Nekte røykere jobb??? Hvorfor?

Verden er full av fanatikere. I næringslivet og byråkratiet finnes de fremste. Nå skal bedriftene søke etter røykfrie medarbeidere. Man kan selvsagt spørre seg hvorfor, og svaret er klart: De er så ofte syke. Ja faktisk mye sykere enn ikke-røykende arbeidstakere..hvor nå de enn har fått den ideen fra. En undersøkelse fra Sverige viser at røykere kan koste arbeidsgiver omlag 30 000 kr mer i året i form av sykefravær enn ikke-røykerne. En såpass tung studie er det selvsagt grunn til å ta alvorlig for den som til daglig leser bibelen som fanden sjøl. Kikker man på norsk statistikk over sykefravær basert på diagnose blir bildet et noe annet. Man skal også ha i mente at det å diagnostisere noen lidelser som resultat av røyking ikke er mulig. Man opererer med større sannsynlighet for enkelte sykdommer for røykere enn ikke-røykere. Det er hjerte-kar sykdommer og lungelidelser. Ok..tilbake til statistikken. Den viser at 11.9 % av alt sykefravær som andel av tapte dagsverk i 2005 er diagnostisert som hjerte-karsykdommer og luftveislidelser. Herunder kommer influensa og forkjølelse. Hjerte-kar sykdommer opptrer stort sett bare hos eldre arbeidstakere, men trygdeetaten oppgir at fraværet øker mest hos de yngre. Vel. Hvis vi går ut fra at 40% av alle som kommer inn under disse to diagnosegruppene er røykere, er vi på et totalt sykefravær som skyldes røyking på ca 5%. Det er ikke mye å bråke med. Hvor mye sykefravær står bedriftsidrettslaget for? Firmafylla? Hva med sosiopaten som leder personalavdelinga, eller....? Har dere regna på det der, gutter? Forøvrig skyldes 42% muskel og skjellettlidelser, og 17,4% mentale lidelser. Man bør vel fikse arbeidsplassen og arbeidsmiljøet først? Jeg mener før man skylder på den lille 5% man har bestemt seg for å gjøre til syndebukk?

Referanser:
http://www.trygdeetaten.no/tall_mrog_mrfakta/Pdf/
2kvartal05/diagnosegrupper_alt.pdf

0 Comments:

Post a Comment

<< Home