Tuesday, January 03, 2006

Høyres problem

For mange av oss var valget i høst en merkelig opplevelse. På den ene side ville vi jo gjerne ha en borgerlig regjering, men på den andre side var det tydelig at en slik regjering var prisgitt et bekymringsfullt overvektig FrP. Jeg var ikke sikker på om jeg var lei meg da de rød-grønne trakk det lengste strået for å være ærlig.

Det som for meg synes å være det største problemet Høyre har å stri med er sitt forhold til FrP. Velger partiet å samarbeide med FrP mister de en rekke moderat konservative velgere samt sine tidligere samarbeidspartnere, og støter de fra seg FrP mister de de mørkeblå velgerne. Resultatet i begge tilfeller er at Høyre risikerer å bli marginalisert, og uten reell innflytelse i politikken. En praktisk del av Høyres politikk, eller det partiet har fått skylda for, er kutt i trygdeytelsene. I det nye arbeidslivet oppfatter folk omstillinger og omorganiseringer som en usikkerhetsfaktor de nå i større grad enn tidligere må ta stilling til. Det er naturlig at worst-case scenario;altså mulig arbeidsledighet/ permittering blir en del av hverdagen. Dette medfører at usikkerheten i hverdagen må balanseres. Mange har jo belånt sine boliger til langt over mønet. I en slik situasjon stiller de rød-grønne i par med Gerd Liv Valla som en garantist gjennom å tilby velgerne en større sikkerhet i egen hverdag. En rekke arbeidstakere oppfatter trolig det nye arbeidslivet med sin privatisering og omstilling som en reell trussel mot deres egen eksistens, og reagerer med å opponere mot dette gjennom sin stemmegivning. Offentlig sektor sysselsetter f.eks mange kvinner som gjennom det odiøse begrepet New Public Management har opplevd å få redusert sine stillinger, og har blitt tvunget til å kjempe om ekstravakter for å få endene til å møtes. Mange av disse er gjerne også aleneforsørgere som allerede lever på et eksistensminimum.

Jeg tror mange velgere oppfatter Høyre som en rasjonelt og elitistisk parti som representerer de ”vellykkede oslofolka”. Mer spiselig enn FrP, men likevel farlig for fremtiden, gitt at den er usikker allerede. Man oppfatter rett og slett ikke Høyre som et parti som tar vare på hele befolkningen. Høyre er slik mange har oppfattet det opptatt av økonomi, få Norge inn i EU, og å dilte etter USA. Om det er slik i virkeligheten tviler jeg på, men det er den oppfatningen som står igjen etter mediadekning og debatter i valgkampen. For meg sitter Ernas utsagn igjen: "Høyre skal lede Norge inn i EU". Det er vel for over 50% av befolkningen et utsagn som ikke treffer innertieren.

Kanskje Høyre skulle benytte tiden i opposisjon til å bygge sin egen identitet på nytt? Alene?

16 Comments:

Blogger Kosialist said...

Høyre vil fortsette å marginaliseres så lenge partiet ikke tar individet på alvor. Som f.eks. med det opprinnelige forslaget til ny åndsverklov, som var et direkte slag i ansiktet på individets selvsagte rettigheter til å spille av innhold man har betalt på på den måten man selv ønsker. Her viste Høyre seg som et ekte korporasjonsparti som kun tar hensyn til storkapitalen, og ikke til de som faktisk betyr noe: Folket.

Samtidig vil folk flokke til Frp så lenge "eliten" hakker løs på partiet og viser hvilken forakt de har for over 20% av velgerne.

Tuesday, January 24, 2006 1:04:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Det var vel markedskreftene Høyre mente de støttet? Er det ikke de samme kreftene du selv promoterer?

Og ja, jeg mener helt klart at FrP må eksponeres slik at ikke folk sitter med det inntrykket at de bare får billig bensin og lavere skatt. Det er ikke forakt for velgerne. Det er å gjøre dem en tjeneste.

Tuesday, January 24, 2006 3:59:00 pm  
Blogger Kosialist said...

Høyre støttet ikke markedskreftene. Jeg har skrevet om dette i bloggen min. Det Høyre gjorde var å legge frem et forslag som var en negativ inngripen i markedet, og det motsatte av hva Høyre påstår seg å stå for.

Når det gjelder "billig bensin og lavere skatt", så har du helt rett i at Frp handler om langt mer enn dette. Derfor vil jeg anbefale deg å lese partiprogrammet. Du vil se at det faktisk er en sammenhengende politikk der man ikke bare plukker ut slike saker enkeltvis. For å ta disse to spesifikke eksemplene:

- Billigere bensin gjør det enklere for både folk og næringsliv utenfor byer og tettsteder. Det gjør det billigere å frakte varer, for eksempel. Dette gir igjen et bedre tilbud til folk flest.

- Lavere skatter gir folk mer igjen for å jobbe, og legger samtidig bedre til rette for næringslivet, noe som igjen fører til flere arbeidsplasser.

Du kan være uenig i at dette er hensiktsmessige virkemidler, men da får du prøve å forholde deg saklig, og innse at dette faktisk ikke er noe Frp har tatt ut av løse luften.

Det er forøvrig forakt for velgerne å ha en ovenfra og ned-holdning der man mener at folk ikke skjønner hva de stemmer på.

Tuesday, January 24, 2006 11:09:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Jeg gikk grundig inn på noen konkrete FrP saker i VampusVerdens blogg uten at noen svarte konkret på dem. Du var der også. Jeg foreslår at du tar turen dit og redegjør for FrP's synspunkter.

Wednesday, January 25, 2006 8:44:00 am  
Blogger Kosialist said...

I VamPus sin blogg endte du opp med personangrep, og de ubegrunnede påstandene dine begrunnet du aldri.

Jeg er heller ingen talsmann for Frp.

Kanskje du burde bli litt mer opptatt av å diskutere sak og litt mindre opptatt av å prøve å plassere folk i bås så du kan komme med personangrep istedenfor å forholde deg til saken.

Wednesday, January 25, 2006 4:35:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Personangrep????
Hvor i all verden fikk du det fra?
Hvilke personer ble angrepet?

Wednesday, January 25, 2006 4:52:00 pm  
Blogger Kosialist said...

Her er noen eksempler på at du gjør alt annet enn å diskutere sak - og dette er dine kommentarer til en enkelt sak i VamPus sin blogg:

"bygdetullingene og videosjappeeierne i FrP tar med seg småripsen og befolker komiteene."

"FrP baserer sin politikk på en fundamental mangel på innsikt i de mest elementære mekanismer i markedet."

"Men i FrP driver man på videosjappenivå."

"Dine innlegg, og til fulle det siste, underbygger VamPus' utgangspunkt for denne diskusjonen: Få FrP ut på banen til diskusjon så sprekker de som troll i sola. Anse denne debatten for avsluttet."

Wednesday, January 25, 2006 5:45:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Et personangrep er det når man angriper en PERSON. Ikke når man karakteriserer et parti eller en sak. Da er det et angrep på partiet. Et angrep på FrP'ere generelt, som her, vil jeg kalle forsøk på latterliggjøring av en gruppe. Men noen enkeltperson er det vel ikke her. Eller hva?

Wednesday, January 25, 2006 6:00:00 pm  
Blogger Kosialist said...

This comment has been removed by a blog administrator.

Thursday, January 26, 2006 12:19:00 pm  
Blogger Kosialist said...

La meg omformulere litt da:

Kanskje du burde bli litt mer opptatt av å diskutere sak og litt mindre opptatt av å prøve å plassere folk i bås så du kan komme med forsøk på å latterliggjøre dem istedenfor å forholde deg til saken.

Thursday, January 26, 2006 12:21:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Jeg debatterte saker hentet fra FrP's partiprogram. Disse omfattet bl.a fjerning av sametinget, fravær av kulturpolitikk, avskaffing av fylkesvis mandatsfordeling, og resultatet av generell næringspolitikk.

Det er konkrete saker.

Thursday, January 26, 2006 12:27:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Forresten: Jeg glemte å takke deg for at du faktisk er den første som har kommentert noe som helst på bloggen min!

Takk :-)

Thursday, January 26, 2006 1:36:00 pm  
Blogger Kosialist said...

Måten du tok opp disse sakene på var at du kom med en rekke påstander du ikke kunne argumentere for. Mammons verden skrev jo:

"Det går ikke an å diskutere en sak dersom et sentralt begrep som skal underbygge en påstand ikke kan presiseres og klargjøres på en slik måte at påstandene faktisk lar seg utlede."

Da han tok deg på slikt så begynte angrepene, og du meldte deg plutselig ut av diskusjonen.

Friday, January 27, 2006 9:18:00 am  
Anonymous Writer'n said...

Jeg tror ikke du har lest mine innlegg godt nok. Han ville jeg skulle definere markedsmakt. Det kan man ikke gjøre enkelt. Han fikk derfor en link til en webside der definisjonen står forklart over 2-3 sider.Forklaringsmodeller på andre områder trenger også betydelig redegjørelser som ikke lar seg presse inn i en blogg. En debatt om slikt forutsetter kunnskaper, og når vedkommende ikke har noen kunnskaper om dette, kan han ikke forvente et grunnkurs i markedstenkning eller arbeids-, og organisasjonsutvikling. Det poengterte jeg. Grunnleggende innsikt er en forutsetning for å debattere. At vedkommende følte seg overkjørt får stå for hans regning. Dette temaet synes jeg nå er utdebattert.

Friday, January 27, 2006 9:39:00 am  
Blogger Kosialist said...

Jeg må nok dessverre fortelle deg at hvis det var noen som ble overkjørt, så var det deg.

Friday, January 27, 2006 4:37:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Ok

Friday, January 27, 2006 4:47:00 pm  

Post a Comment

<< Home