Sunday, January 29, 2006

Staten gir homofile dyr 300 000

NRK meldte 28.01.2006 at staten har bevilget 300 000 til en utstilling om homofile dyr. Dette er en skikkelig bombe. Tenke seg til! Nå har altså zoologer og stat gått sammen om et opplysningsprosjekt for oss uvitende: Det finnes til og med DYR som er homofile! Min bekymring er imidlertid at dette vil kunne marginalisere enkelte grupper dyr som ikke har denne legningen, men derimot sliter med transseksualitet og sesongmessig kjønnsskifte. Ta hyenene (Crocuta crocuta) for eksempel. Der har hunnhyenen en falsk penis i tillegg til det vanlige kvinnelige ”anlegget”. Skal hyenene utelates som den svake transseksuelle gruppen de er? Og hva med rekene?! Reker begynner livet sitt som hankjønn, så blir de intetkjønn før de avslutter livet som hunkjønn. I tillegg: når dyr parrer seg er de ikke så nøye med alderen på parringsobjektet: Vi snakker om klare tilfeller av pedofile dyr!

Denne utstillingen er lite gjennomtenkt. Som jeg har vist finnes en rekke dyr som ikke bare er homoseksuelle, men også sliter med andre dystre avvik. Vil zoologene og staten gi også dem en utstilling, eller ønsker man at store dyregrupper skal gjemmes bort og marginaliseres pga. sin seksuelle legning?

2 Comments:

Blogger Tine said...

Haha.. Hurra for Norge, 17. mai, olje, og alt det derre der..

Sunday, February 05, 2006 7:20:00 am  
Anonymous Writer'n said...

Opplysningstiden er over oss!

Sunday, February 05, 2006 10:33:00 am  

Post a Comment

<< Home