Sunday, February 19, 2006

Blogging bak mål?

Etter fire måneders utprøving av blogging i mediaprosjektet jeg arbeider med er heldigvis bloggeperioden forbi. Det var med en viss forventning båret frem av Marshall McLuhans teknologiske determinisme jeg begynte letinga etter det nye løftet mediedemokratiet nå, etter sigende, skulle få. Men 10 000 nye blogger pr. dag bare i USA har satt sine spor også i Norge. Jeg er redd det mangfoldige har blitt synonymt med det uinteressante. Her følger en kjapp oppsummering av de observasjonene jeg gjorde meg. Prosjektrapporten, når den blir ferdig, vil inneholde konkrete tall og teoretiske tilnærminger til temaet.

Hvem blogger?
Sporstidiotene er de best organiserte. Her går det i nitidige analyser av forkjølelse, smurning, trenere og fargen på fotballen. Disse bloggene finnes først og fremst hos VG og Dagbladet, og fungerer nok mest som en aktivitet som trekker lesere til nettutgaven. Kvinner blogger mye. Så vidt jeg kan se mer enn menn. Bloggene er organiserte som venninne-klustere eller som ungdoms-politiske grupper med både unge menn og kvinner. Vennindene har egne blogger, og publiserer innlegg på sine egne og vennindenes blogger. Her gjelder regelen at alle innlegg må være støttende til bloggeier, ellers får det konsekvenser. Det er en overraskende mengde strikkende kvinner med egne blogger der det utveksles oppskrifter og kattebilder. Det er finnes mange feministiske blogger som har lite med feminisme å gjøre. Her dsikuteres det mest hverdagslige ting som kjæreste eller problemer med å få kjæreste ispedd rasende utfall mot menn. Disse bloggene er tette venninne-klustere. Humor og selvironi er fraværende, men innleggene har ofte haleheng av "unnskyldende" smileys. Her er det nok mye frustrasjon som skal ut.

Dagbladet kåret gullbloggen
Gullbloggene i Dagbladets kåring i 2005 var en skuffelse. Den mest besøkte Gullbloggen er skrevet av en temmelig mørkeblå og tabloid kvinne. Her gårdet mest på politiske utfall i mer eller mindre underholdene innpakning. Bloggen var godt besøkt og kunne ha 25-30 innlegg fra lesere under hvert tema. Da bloggeieren publiserte Muhamed-tegningene steg kommentarfrekvensen til over 500 innlegg på en enkelt tråd. Her var det mye aggresjon og anonymitet, og bloggen fremstod som talerør for de ytterliggående mørkeblå bloggerne. Bloggen har linker til mye av disse grupperingene. Kvalitetskriteriene Dagbladet gikk ut fra i sitt valg synes å være at bloggen skulle ha tabloid form, fremstå som lettlest og provokativ, og lett tilgjengelig for massene.

Hva så?
Det er langt mellom seriøse blogger(e). Disse har lite besøk og få innlegg. Blogger er som en uredigert Ordet-Fritt side i en uredigert avis. Dette er tumleplassen til ekstremistene og personer som gjerne skriver rasende innlegg om hundebæsj i papiravisene. Det meste foregår anonymt og er således helt uten verdi. Bloggen er også stedet for intime betroelser og dårlig skulte ønsker om å bli ”oppdaget” som forfatter eller anerkjent som ”politiker”. Det største ønsket er å bli intervjuet på TV eller i avis som blogger. Det går igjen i mange blogger. Få av forsøkene er særlig vellykkede.

Konklusjon
Har blogger i den mengden de eksisterer på nettet noe som helst å si for den politiske dagsorden?: Nei. Her finnes svært lite av verdi. Uttalelser er sjelden underbygget. I høyden klippes det ut biter fra Wikipedia nettleksikon. Blogger skal være folkets talerør i følge mediaforskerne. I den grad folket taler gjennom bloggene er det i såfall en betydelig utfordring å finne budskapet. Kvalitetssikring i form av ”redaksjonell” vurdering kan hjelpe, men problemet er i første rekke at kvalitetsbloggene er umulig å finne i virvaret av nettdagbøker, pusekatthistorier og ureflektert ekstremisme. Demokratiet vil neppe få noe kvalitativt løft av bloggingen som foregår på norske blogger
.

12 Comments:

Blogger Rambukk said...

Rambukk er ikke uten videre himmelstormende uenig med deg i dine betraktninger om den norske bloggsfæren.

Strikke-, ultralyd- og pludrebloggene er lite annet enn en avansert kjøleskapdør, hvor det henges opp trivialia ment for en begrenset målgruppe.

At slike blogger i det hele tatt pinges, er et troverdighetsproblem for bloggsamlinger.

At de færreste blogger er i nærheten av å representere den femte statsmakt er hevet over tvil.

Når det er sagt, finnes det eksempler på blogger som, i kraft av sin uavhengighet, kan vinkle aktuelle emner, stille spørsmål og skape debatt på en måte som konvensjonelle medier ikke kan eller ikke vil.

For mange bloggere (inkludert undertegnede) fungerer bloggingen som skrivetrening. Man tester ut form og innhold, får respons og, kanskje viktigst, trener opp det samfunnsobserverende /-kritiske blikket.

Vi er ennå i en slags pioner- og utprøvingsfase, og det vil nok gradvis skje en naturlig "seleksjon", hvor de betydningsfulle vil få en viktigere rolle, og hvor resten vil forsvinne eller plaske videre i glemselens hav.

Skal bloggere få en samfunnsmessig og demokratisk betydning, er det viktig at bloggerne blogger videre, korrigerer hverandre og gradvis befester sin egen relevans.

Thursday, March 16, 2006 10:11:00 am  
Blogger Rambukk said...

Sitat: "Det meste foregår anonymt og er således helt uten verdi."

Eh..hm

Thursday, March 16, 2006 11:42:00 am  
Anonymous Writer'n said...

Hei!
Det meste foregår anonymt ja. Hvis du mener jeg pisser i egen brønn, så tar du feil..heheh. Jeg har hjemmesiden min liggende i tilknytning bloggen. Der finner du navnet mitt på hver artikkel jeg har lagt inn.

Jeg er ikke enig i et blogging er i en utviklingsfase. Slik jeg vurderer det har teknologien/innovasjonen allerede diffudert ned til de bredemassene, slik at innovasjonsfasen er et tilbakelagt stadium. Ergo er vi ferdige med "godsakene" for denne gang. Innovatørene vil bevege seg over til nye områder, gitt at utviklingen er som Rogers beskriver det teknologidrevet. Vi er altså på vei mot en ny kommunikasjonsteknologisk nyvinning. Stoffet som presenteres på bloggene bærer preg av å være på chattestadiet nå, og seriøse debatter forekommer nesten ikke. Det er et tegn på diffusjon. Det at Dagbaldet og VG hyper blogging tar jeg som et tagn på at blogging er ufarlig, underholdende og tebloid. Altså et tegn på det motsatte av det blogging ideelt skulle være.

Thursday, March 16, 2006 6:13:00 pm  
Anonymous Anonymous said...

Det er morsomt at den mørkerøde fascist-wannabe Writer'n klager over mørkeblå blogger.

Er vi anonyme uten verdi? Kanskje, men ikke i forhold til de nazi-sympatiserende utbruddene fra Writer'n.

Tuesday, May 23, 2006 10:09:00 am  
Anonymous Writer'n said...

Det er mulig du bør kikke litt på det politiske kartet...mht. farger og ideologi.

Wednesday, May 24, 2006 12:37:00 pm  
Anonymous Igor said...

Jeg vet ikke om det er selvironi som gjør at du skriver en anmeldelse av blogger, som en blogg, hvor du ender opp med å slakte blogger, eller om det er noe annet. Dessuten ser det ut til at du legger mye av deg selv i det du leser i andres blogger. For meg ser det absolutt ut til at "writer'n" har et ønske om å bli oppdaget, eller anser han seg for allerede å være oppdaget?

De store tenke-tank-bloggene er kanskje fraværende i Norge, men har vi ikke tilgang til de store tenkere gjennom tidsskrifter og aviser, fra innland og utland? Hva så om vlogg-noreg i forhold er et restelandskap av menende menige?

..
Jeg skriver anonyme kommentarer nettopp for å la være å trekke andre til min blogg - som jeg ønsker å resevere for mine bekjente.

Å skrive seg ut av et problem, er en kjent måte å finne ut hva man mener om noe. Og når det først er skrevet, hvorfor ikke få noen venners kommentar? Dette er min eneste motivasjon.

Er dette nok til å diskvalifisere mine anonyme innlegg som piss? Jeg får da inderlig håpe at det er innholdet, heller enn signaturen, som avgjør kvaliteten.

Din blogg føyer seg i rekken av innlegg som kritiserer andres blogger for å være kjedelig lesning, javel, men hva så? Er det ikke mulig at det viktigste ved en blogg er den tenkningen man må gjennom i skrivningen, heller enn den man må gjennom i lesningen av et innlegg?

Friday, May 26, 2006 1:18:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Jeg har ingen ambisjoner om å bli "oppdaget" som blogger eller noe annet. Jeg jobber kommersielt med strategisk kommunikasjon, og har derfor definert min posisjon som bak scenen. Bloggkritikken var en del av at prosjekt jeg jobbet med. Derav også bloggen. Som du sikkert ser oppdateres den svært sjelden. Skulle man gjøre noe verdt å "oppdage", bør man jobbe heltid med bloggen. Oppdatere ofte og sørge for innlegg med substans. Å drive så aktiv blogging fremstår for meg som sløsing av tid.

Å være anonym innebærer at det er umulig å si hva som ligger bak et innlegg. Du er sikkert enig i at det er av vesentlig betydning hvilken bakgrunn vedkommende har for å uttale seg. Om det er kverulanten fra Røa med 5 års erfaring fra fotball eller en forsker innen bioteknologi som uttaler seg om genmodifisering er viktig for tyngden i innlegget. Anonyme SMS'er, som "Hagen er topp, Bergen" under debattprogram er samme greia. Helt uinteressant uten at man kjenner bakgrunnen til den som uttaler seg.

Friday, May 26, 2006 7:36:00 pm  
Blogger Akademikeren said...

Bloggosfæren er vel ikke en enhet, men kan deles i flere:

- Tull&fjas - det Rambukk kaller "Strikke-, ultralyd- og pludrebloggene". Noen av dem kan være morsomme, de fleste er totalt uinteressante.
- Filosofiske etc blogger, som fx Spaltet.net
- Politiske blogger

Og det er de to siste som interesserer meg, fordi de ofte inneholder interessant informasjon eller perspektiver på livet, krig og fred og politikk og religion og sånt. Riktignok er 99% av disse bloggene også tull og vas, populisme og drosjesjåførmeninger, men det finnes de som er interessante og gode også. Og det er de som også har potensiale til å "endre verden", slik det skjedde da en blogger avslørte at CBS tok feil mht at Bush skulle ha lurt seg unna forsvaret.

Så, bloggosfæren er vel som resten av medieverdenen: Masse tøys og tull, og en del interessant innimellom, som kan få makt.

Friday, June 02, 2006 4:13:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Akademikeren sa: "Så, bloggosfæren er vel som resten av medieverdenen: Masse tøys og tull, og en del interessant innimellom, som kan få makt."

Ja. Enig i det. Det er bare vanskelig å finne dem i all støyen. Tiden med avsløringer på blogger tror jeg er forbi. Det enkleste er å rope kommunistjævel eller kapitalistsvin...så har man i hvertfall fått luftet frustrasjonene. Kanskje bloggene er en grei ventil for samfunnet?

Friday, June 02, 2006 4:42:00 pm  
Blogger Sexy Sadie said...

For meg så er blogging først og fremst demokratiserende. Alle kan synge med sin egen stemme på internett. Om alle synes det er verdt å lytte til er en helt annen sak.

Ellers da så er strikkeblogger steintøft!

Friday, June 09, 2006 11:49:00 pm  
Anonymous Writer'n said...

Sadie: Strikkeblogger imponerer meg. Ikke så mye strikkinga, men alt snakket om hverdagslige ting.

Sunday, June 11, 2006 11:06:00 pm  
Blogger Sexy Sadie said...

Hva er galt med å snakke om hverdagslige ting? Ikke alle kan blogge politisk.

Tuesday, July 04, 2006 12:45:00 am  

Post a Comment

<< Home