Wednesday, June 21, 2006

4 mill fotballkroner til 15 unger

Fotballen styrer livet til alt for mange. De problemene spilleautomater skaper er for krusninger å regne i forhold til det absolutte og kollektive forfallet fotball påtvinger store deler av samfunnet. Overkommunisert, overvurdert, overfokusert. Det er fotballen. At media er fylt til randen av intetsigende pludring omkring kneskader, eksesser og marginalt interessante hendelser relatert til fotball er hevet over en hver tvil. Man har sågar opparbeidet seg en egen, og for meg ubegripelig fagterminologi også for å legitimere grafsingen i de mest banale detaljer.

Men når det sprer seg til nærmiljøet i form av sløsing med offentlige midler er det på sin plass å reagere. Othilienborg Borettslag i Trondheim besluttet nylig å bruke ca 4 millioner kroner på å bygge og drive en kunstgressbane for barn. Ikke akkurat et borettslags primæroppgave.Det var ikke bra nok med den grusbanen borettslaget allerede har. Nei: KUNSTGRESS var påkrevd. Det ble argumentert med at andre borettslag også har kastet bort store summer på dette. Kostnadene blir fordelt på staten, kommunen og beboerne. Stat og kommune bidrar med omlag 3 millioner. Man aner kanskje en gjeng gamle Rosenborg ”gutter” med ambisjoner for sine avleggere og en håndfull wannabees bak et slikt meningsløst tiltak? Både og. Vedtaket krevde 2/3 flertall, og med 450 boenheter må det til mye fotballidioti for å trumfe gjennom noe slikt. Folk var kanhende redde for å ikke være på lag med ”eliten”.

Det største problemet med dette er at banen kun blir bygd for 15 barn i borettslaget. Rett nok argumenteres det med at nesten 30 barn fra et nabolag også kan bruke den. Det blir nok mange "ledere" i tillegg også av det der.
Jeg vet ikke helt, jeg. Fotballidiotien har kanskje begynt å ta helt over. Men å bruke flere millioner offentlige kroner på å subsidiere galskapen er HELT meningsløst. Men fotball er viktigst. Utgifter til vedlikehold, og økt husleie er noe man må leve med når fotballæren får dominere livet til alt for mange.

Stat og kommune har vel her også et betydelig problem mht. å rettferdiggjøre denne pengebruken.

4 Comments:

Blogger Sexy Sadie said...

Den der tror jeg kan få pokalen for årets kjøtthue allerede...

Tuesday, July 04, 2006 12:40:00 am  
Anonymous Writer'n said...

Den er allerede utdelt. Kollektivt

Tuesday, July 04, 2006 6:10:00 pm  
Blogger Sexy Sadie said...

Jeg hadde skjemtes hvis jeg bodde der...

Wednesday, July 05, 2006 12:17:00 am  
Blogger Akademikeren said...

Tja - er det rart at det eneste som overrasker meg er at dette skjer i Troinnhjæm, ikke i en utkantkommune? For da hadde det i det minste vært distrikstpolitikk...

Tuesday, July 18, 2006 12:29:00 pm  

Post a Comment

<< Home